Utsmykking som stedsutviklingsprosjekt

Boost Haugerud får 100.000 kroner til et kunst- og stedsutviklingsprosjekt.

Initiativtakerne er en gruppe engasjerte foreldre som har startet en aksjon der målet er å gi Haugerud et løft. De jobber for å skape et godt oppvekstmiljø, varierte fritidstilbud og en god skole og målet er at Haugerud skal bli Oslos beste eksempel på et flerkulturelt samfunn. Et av prosjektene de arbeider mer er å synliggjøre en del av Alna-elva som i dag renner i rør under bakken. Dette skal gjøre i samarbeid med skoleelever. Bekkens trase skal avtegnes på bakkeplan og vil tilføre området et estetisk element. Barna skal i samarbeid med kunstnerne lage en modell og et ressurshefte for utsmykkingen. Utover å tilføre området et estetisk element søker prosjektet å koble seg på ønsket om at Haugeruds urbane områder også skal reflektere naturen som et kjennemerke ved stedet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?