Utstiktstårn som turmål på Nesodden

Brattbakkens Venner får 145.000 kroner til utsiktstårn.

Hensikten bak ønsket om utsiktstårn er å gi barna et konkret turmål. Til tross for at Nesodden er et høydedrag midt mellom Oslofjorden og Bunnefjorden, er utsikten i marka nær ikke-eksisterende grunnet furutrær selv på de høyeste punktene. Et 13 meter høyt utsiktstårn plassert på et punkt 197 meter over havet vil frigjøre en utsikt på minimum 180 grader – fra Buskerud i vest til Østmarka i øst. Kommunen har sagt seg villig til å utbedre tilgangen til tårnet fra en bred skogssti og inn til tårnet, slik at skiløype kan kjøres helt frem, og Brattbakkens Venner skal drifte tårnet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?