Utstilling av Chr. Skredsvig kunst

Stiftelsen Kunstnerdalen Kulturmuseum får 1.000.000 til ombygging av låve til utstillingslokale for Chr. Skredsvik kunst.

Stiftelsen Kunstnerdalen Kulturmuseum ønsker å bygge om låven i Hagan, Chr. Skredsvigs hjem, til et moderne utstillingslokale. Dette for å kunne stille ut Chr. Skredsvik kunst på en tilfredsstillende måte.

Siden Nasjonalmuseet i dag ikke har noen mulighet til å vise Skredsvigs store malerier i sitt galleri, er det kunstnerhjemmets intensjoner å få til dette.

I tillegg skal lokalet inneholde en liten kunstkafé med toalettfasiliteter.

Sparebankstiftelsen DNB har totalt bidratt med kr 3.500.000 til gjennomføring av prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?