Utstilling i fort

Interessegruppa for Torås fort får 100.000 kroner til avfukter og luftekanaler.

I fortet setter dugnadsgjengen opp en utstilling som forteller historien fra 1938 og frem til i dag. Den skal blant annet omhandle norsk deltakelse i internasjonale operasjoner og gjøres i samarbeid med elevene ved flere ungdomsskoler. Fukt er en utfordring og derfor ønsker dugnadsgjengen å kjøpe inn utstyr som forbedrer luftkvaliteten.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?