Utstilling og ny bruk av Telthuset på Granavollen

RANDSFJORDMUSEET AS får 850000 kroner til produksjon av utstilling og ferdigstillelse av ytre bygg

Randsfjordmuseet er et konsolidert museum bestående av enhetene Kittilbu utmarksmuseum, Lands museum, Hadeland folkemuseum og Hadeland Bergverksmuseum. På Hadeland Folkemuseum står i dag et telthus, som ble flyttet dit fra Granavollen i 1958. Telthusene var opprinnelig militære depot. I dag er det få bevarte telthus, og bygningene representerer en lite kjent del av norsk historie. Telthuset på museet har i mange år vært i dårlig forfatning, men er nå blitt rehabilitert gjennom lokalt engasjement. Det skal nå tilbakeføres til Granavollen og sitt opprinnelige bygningsmiljø. Museet ønsker her å bruke telthuset til formidling og utstilling om områdets historie, spesielt egnet for at barn også skal kunne utfolde seg der. Museet samarbeider blant annet med lokale kunstnere ved Glasslåven kunstsenter om dette. Sparebankstiftelsen DNB gir støtte til prosjektet, slik at området vil få et aktivt bygg som er tilgjengelig til alle tider gjennom hele året.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?