Utstilling om Norges sivile luftfart

Norsk Luftfartsmuseum i Bodø fikk 1,5 millioner kroner i 2016 til en permanent utstilling om betydningen av den sivile luftfarten i Norge.

Museet har det nasjonale ansvaret for å formidle både militær og sivil luftfartshistorie og holder til i Bodø, i tilknytning til byens flyplass. Årlig er rundt 40.000 besøkende innom, for å oppleve blant annet den store flysamlingen. Museet skal bygge om store deler av lokalene og vil i den forbindelse også skape en ny utstilling, for å vise hvor viktig flyet er for å binde Norge sammen.

Utstillingen skal særlig rettes mot barn og unge.

Se også: luftfartsmuseum.no

 

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?