Utstilling om våtmark ved Østensjøvannet

Besøkssenter våtmark Oslo får 490.000 kroner til utvikling og produksjon av utstilling med tema våtmark.

Senteret er et nasjonalt besøkssenter for våtmark og har en avdeling på Lilløyplassen naturhus på Fornebu og en på Bakkehavn ved Østensjøvannet. De jobber for å heve kunnskapen om naturverdiene i våtmark og å skape entusiasme omkring bevaring og utforskning av naturen. Nå planlegges ny basisutstilling i et eget rom på Bakkehavn. Dette vil gi et stort løft for kunnskapsformidlingen til skoleklasser og andre som besøker senteret.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?