Utstilling på Maritimt Museum

Norsk Folkemuseum, avdeling Norsk Maritimt Museum får 385.000 kroner til aktiviteter og informasjon i forbindelse med utstillingen “Havfruens tårer”.

Utstillingen skal problematisere den truende forurensingen av verdenshavene. Avslepne glassbiter funnet på stranden ble i gamle dager kalt havfruetårer. Nå er havfruetårene små, nedslitte plastbiter og granulater fra industrien, forbruksvarer og fra maritim virksomhet og fiskeri. Utstillingens målgruppe er barn og familier.

Det vil blant annet bli reist et fyrtårn bygget av strandsøppel fra Hvalers skjærgård til Svalbards strender. En søppelløype skal ta de besøkende gjennom ulike deler av museet med miljøtema. I utstillingssonen PlasLab’en kan barn se på plastsøppel i mikroskop og lære om hvordan plast og annet kan skade naturen. Gjennom utstillingen skal de besøkende få ny kunnskap, og det skal skapes engasjement i kampen mot marin forsøpling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?