Utstilling på Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket fikk 3,5 millioner kroner i 2016 til etablering av en permanent utstilling om den norske offentlighetens historie

 

Utstillingen skal formidle historien om norsk kultur, offentlige debatt og samtale, gjennom dokumenter og objekter fra Nasjonalbibliotekets samlinger, fra Magnus Lagabøtes landslov og fram til internett.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?