Utstilling på Norsk grafisk museum

Museum Stavanger fikk 3,45 millioner kroner i 2018 til utstillinger og formidlingsopplegg.

Norsk Grafisk museum ble etablert i 1991 i Stavanger. Museet er konsolidert med Museum Stavanger og flytter inn i nytt museumsbygg våren 2020. 

Formidlingen og publikumsaktivitetene skal baseres på håndverkstradisjoner fra den grafiske industrien blant annet gjennom bruk av gamle maskiner.

Les mer om tildelingen til Norsk Grafisk museum

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?