Utstilling til Fiskerimuseum

Museum Vest Norges Fiskerimuseum får 2.000.000 kroner til aktiviserende installasjoner i utstillingen om havet.

Norges fiskerimuseum åpner 15. mai 2015. Det skal være et nyskapende museum som forteller om norsk sjømatnæring og Norges spennende og formende fiskeri- og kysthistorie.

Lokaliseringen i nyrestaurerte sjøboder i Bergen gir en flott kulturhistorisk ramme rundt formidlingen. Grunnfokuset i utstillingene er på mennesket – menneskets handlinger og menneskets valg.

Målet er å gi publikum opplevelsen av at det fremdeles er mulig å bruke havets ressurser. Formidlingen tar utgangspunkt i aktivitetsskapende installasjoner og tilpasses de ulike klassetrinn.

Utstillingstilbudet understøttes av uteaktiviteter som fritidsfiske og matsikkerhet i byfjorden i Bergen. Her får skoleklasser være med på fisketur på Byfjorden, sløying og prøvetaking av fangst, føring av statistikk og forurensingsvarsler rundt de enkelte fiskeslagene på egen internettside.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?