Utstilling

OSLO MUSEUM får 400000 kroner til utstilling om andre verdenskrig i Oslo

I 2020 er det 80 år siden andre verdenskrig brøt ut i Norge. Oslo Museum skal sette opp en utstilling som belyser krigen i Oslo. Målet med utstillingen er en historisk bevisstgjøring og å motvirke ytterliggående holdninger og politisk polarisering som man igjen ser tendenser til i dag. De vil sette lokalhistorien inn i en nasjonal og internasjonal kontekst. Hovedmålgruppen for utstillingen er elever i ungdomsskolen og i videregående skole.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?