Utstillinger på HL-senteret

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) har fått tildelinger til utstillinger.

I 2018 fikk HL-senteret støtte til en utstilling om Villa Grande. (Alle foto: Per Kristian Lie Lowe)

I 2019 fikk HL-senteret 130.000 kroner til en utstilling som skal belyse samers vilkår i Norge fra 1800 til i dag, og skape refleksjon om forholdet mellom majoritet og minoritet i et samfunn.

I 2018 fikk HL-senteret 350.000 kroner til en utstilling om Villa Grande. Utstillingen “Med krigshistorie i veggene – Villa Grande gjennom 100 år” formidler sentral 1900-tallshistorie, samt belyser aktuelle temaer som fremmedhat og demokrati. Utstillingen åpnet i juni 2018.

HL-senteret fikk også en tildeling til utstilling i forbindelse med at senteret flyttet inn i Villa Grande i 2005.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?