Utstillingshall på Eidskog

Eidskog Museums- og Historielag får 200.000 kroner til utstillingshall.

Eidskog har fra gammelt av vært regnet som en av de fremste sagbrukskommunene i Norge. Museums- og historielaget eier og driver Eidskog Museum. Gaustadsjøsaga, som er Norges kanskje eneste fullt operative dampsag, er et av anleggene på museet.

Museet er i besittelse av mye sagutstyr. Til dette trengs en utstillingshall. Hallen skal settes opp på dugnad, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?