Utstillingsrom

STIFTELSEN RINGEBU PRESTEGARD får 450000 kroner til å ferdigstille utstillingsrom i driftsbygningen

Ringebu prestegard ligger inntil Ringebu stavkirke, ved Pilegrimsleden. Eiendommen er bygdas storstue for alle anledninger i tillegg til at lokale lag og foreninger bruker stedet til møter og andre aktiviteter. Her arrangeres også kunstutstillinger, hagevandringer og konserter. Prestegarden har utviklet seg som et resultat av langsiktig og møysommelig arbeid etter hvert som økonomien har tillatt det. Siste utviklingstrinn har vært driftsbygningen inkludert silokummen. Denne bygges om og innlemmes i tilbudet til prestegarden med mer rom for utstillinger og aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?