Utstyr for friluftsliv

Adhd Norge Akershus får 46.000 kroner til friluftslivsutstyr.

Fylkeslaget har 1270 medlemmer. Gjennom tilrettelegging av møter, kurs aktiviteter, turer og felles gode opplevelser jobber de for at barn, unge og voksne med Adhd skal få et godt liv.

Friluftsaktiviteter arrangeres gjennom hele året, og her læres å sette pris på naturen, miljøvern, mulighetene naturen byr på for allsidig aktivitet og det å omgås andre på en god måte.

For å bedre kunne tilrettelegge for turer i friluft er det behov for utstyr som blant annet bålpanner, fiskestenger, bærbar lavvo og kart og kompass.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?