Utstyr for turnaktiviteter

Sportsklubben Njård får 400.000 kroner til utstyr for turnaktiviteter.

Idrettsklubben er en av Oslos største med rundt 3600 medlemmer og tilbyr aktiviteter i mange forskjellige idretter. Turnavdelingen deres er veldig populær og har rundt 250 barn på venteliste. Klubben ønsker å bygge en ny flerbrukshall slik at flere barn får delta, og det er behov for nytt utstyr for turnaktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?