Utstyr for utebordtennis på nærmiljøanlegget på Haugeåsen

Rolvsøy IF får 60.000 kroner til bordtennisbord.

Idrettsforeningen har som formål å skape en møteplass for fysisk og sosial aktivitet hvor barn og ungdom møter trygge og pliktoppfyllende vokse. De vil bidra til at lokalsamfunnet er et positivt oppvekstmiljø. I forbindelse med nærmiljøanlegget på Haugeåsen ønsker de å tilrettelegge for bordtennis i friminuttene. På denne måten tilrettelegger idrettsforeningen for økt fysisk aktivitet blant barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?