Utstyr for videreføring av håndverkstradisjoner i regi av historielaget

Berg, Rokke og Asak Historielag får 85.000 kroner til utstyr for aktivisering av barn og unge.

Historielaget har 180 medlemmer. Deres formål er å verne om kulturarven i nærområdet, vekke interesse for bygdas historie og fremme historisk og kulturelt vernearbeid. De legger stor vekt på involvering av barn og unge i sine aktiviteter. Nylig stod det nye foreningshuset deres ferdig. Med nytt utstyr kan de organisere aktivitet for barn og unge innen matlaging, tradisjonshåndverk, søm og tekstil og bibliotek og data.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?