Utstyr gir nye konserter

Schola Cantorum får 55.000 kroner til kortrabulanter, lyskastere og notestativ.

Kammerkoret er et av de fremste i landet og er tilknyttet institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Gjennom året arrangerer de mange små og store konserter. I forbindelse med gjennomføring av konsertene ser de behovet for å eie en del konsertutstyr selv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?