Utstyr og materialer til Nettverk etter soning

Nettverk etter soning, Oslo Røde Kors får 800.000 kroner til utstyr, materialer og innredning i bygget.

Oslo Røde Kors har nærmere 200 frivillige som bistår straffedømte etter soning for å hindre tilbakefall. Nettverk etter soning har drevet dette arbeidet i Oslo i 12 år, og er landets mest omfattende tilbud til løslatte. De kobler deltaker og frivillig sammen i en til en relasjoner allerede før løslatelsen. Den frivillige følger opp og bistår i tiden etter løslatelse. De hindrer ny kriminalitet og rus gjennom å danne gode nettverk, nye vennskap og fremtidsmuligheter og følger opp med arbeidstrening, gjeldshåndtering, voksenopplæring, kurs, temakvelder og grupper for familier som sammen har hundrevis av berørte barn. Nå skal de lage et senter hvor de frivillige, løslatte og samarbeidende enheter møtes. Hovedmålet er å støtte, motivere og praktisk bistå alle dem som ønsker å endre livshverdagen sin etter soning. På senteret skal det videreføres en bred aktivitet av arbeidstrening, blant annet gjennom drift av egen kafe og sykkelverksted.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?