Fotball som alternativ til rus

Gatelag er et tilbud til mennesker med rusproblemer. Målsetningen er å skape fysisk aktivitet, men også å gi et alternativ til rus og skape forutsetninger for å lykkes med andre elementer i livet.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med flere tildelinger til Fotballstiftelsen til arbeidet med gatelagene.

Fotballstiftelsen er paraplyorganisasjonen for gatelagene etablert i norske toppklubber. Gatelagene gir aktivitetstilbud for rusmiddelavhengige kvinner og menn.

Rundt fotball som kjerneaktivitet organiseres lunsjordninger, arbeidstrening, veiledning, med mer.

Stiftelsens støtte gjør det mulig for flere klubber å tilby et differensiert tilbud, tilpasset ulike nivåer, behov og ambisjoner.

Tildelinger til Fotballstiftelsen

2023: 3 millioner kroner til jentetilbud hos gatelagene i norsk fotball.

2023: 2.850.000 kroner til utstyr til gatelagene i norsk fotball i perioden 2023-25.

2022: 3 millioner kroner til utvikling av rekruttilbud for gatelagene i norsk fotball.

2019: 1,5 millioner kroner til å etablere flere gatelag.

2018: 350.000 kroner til utstyr til gatelag.

2017: 230.000 kroner til utstyr til gatelag.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?