Utstyr til Grorud Skoles aktivitetsuke på Hudøy

Grorud Skole Foreldreforening ( GSF ) får 30.000 kroner til aktivitetsutstyr til undervisning i naturen.

Foreningen jobber for å medvirke til en bedre skole og et bedre nærmiljø ved Grorud skole. De gjennomfører prosjekter og aktiviteter for å fremme samarbeid og lokalt identitetsfølelse. 1.-7. klasse ved skolen reiser annethvert år til Hudøy. Foreldrene jobber for at dette skal bli et best mulig tilbud og for alle elevene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?