Utstyr til håndverksfag på Isegran

Isegran Drift AS får 150.000 kroner til innkjøp av verktøy og verneutstyr, tilpassing av lokalene i Minemagasinet og etablering av lærlingplasser.

Selskapet jobber for å fremme interesse for nordisk kystkultur med tradisjonelle fartøyer og bygninger samt håndverkstradisjoner. Aktørene i fartøyvernmiljøet på Isegran har tatt initiativet til å etablere opplæring for tradisjonelle riggere. Det finnes bare et fåtall tradisjonelle riggere i Norden og det er ingen rekruttering av yngre krefter til faget. Rekruttering til riggerfaget er helt nødvendig for å ta vare på og bringe videre denne håndverkstradisjonen.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?