Utstyr til Hjertebakken kulturkafe på Nesodden

Hjertebakken kulturkafe får 100.000 kroner til lyd- og lydutstyr og kjøkkenutstyr.

Kulturkafeen er et tilbud til Nesoddinger som har en form for utviklingshemming eller med spesielle behov. Kafeen jobber langsiktig og klarer på en god måte å tilrettelegge, engasjere hver og en etter deres ståsted og yteevne. Nytt utstyr vil heve kvaliteten og gjøre det lettere og gjennomføre aktiviteten på Hjertebakken.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?