Utstyr til idrettsfritidsordning i Svelvik

Svelvik Tennis Idrettsfritidsordning fikk 95.000 kroner i 2014 til anskaffelse av idretts- og friluftslivsutstyr.

Foreningen jobber etter mottoet “aktive barn er glade barn” og ønsker å skape et samlingspunkt for barna i nærmiljøet.

De holder til ved tennisanlegget, men driver med mer enn tennis; leksehjelp, lek og måltid er også viktig. Stiftelsen støtter opp om de gode aktivitetene med bidrag til utstyr.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?