Utstyr til lån hos Skattkammeret i Moss

STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I ØSTFOLD får 62400 kroner til utlånsutstyr

Kirkens Bymisjon i Østfold vil utvide åpningstidene og ruste opp utstyrsporteføljen ved Skattkammeret i Moss, etter å ha opplevd over 1700 utlån i 2017. I 2019 starter de også opp gratis lavterskeltilbud for målgruppen sin, lavinntektsfamilier i Moss. De samarbeider også med bl.a. DNT, Moss kommune, lokale fritidsklubber og idrettslag om tiltak.

Blant utstyret de nå får støtte til av Sparebankstiftelsen DNB er discgolf, lavvoer, fotballmål, telt, liggeunderlag og turutstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?