Utstyr til Levende kyst prosjektet i Østfold

Naturvernforbundet i Østfold får 200.000 kroner til utstyr til Levende kyst.

Forbundet tilrettelegger for publikumsvennlige lavterskelarrangementer og opplysningsarbeid med fokus på natur og miljøvern. De arbeider spesielt mot barn og unge for å inspirere til naturglede, forståelse av naturen og mer lek og aktivitet utendørs. Marin forsøpling er en av de største miljøutfordringene vi står overfor. Levende kystprosjektet engasjerer alle, uavhengig av alder og politisk ståsted, til å bidra gjennom positivt engasjement og bruk av naturen. Det er et lavterskelprosjekt som gir varige resultater gjennom læring og kunnskap.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?