Utstyr til og utvikling av kultur- og kunnskapsfestival

Kulturskolen i Ås i samarbeid med Vitensenteret i Ås får 280.000 kroner til utstyr og utvikling av kultur- og kunnskapsfestivalen.

Kulturskolen i Ås har et omfattende undervisningstilbud innenfor musikk, dans, teater og visuell kunst med 1.100 elevplasser. Nå skal de lage kunnskaps- og kulturfestival i samarbeid med Vitensenteret i Ås.

Gjennom prosjektet vil de forberede dagens unge til fremtidens behov ved å fokusere på kunnskap, kreativitet og nytenkning basert på en bærekraftig samfunnsutvikling. Tiltaket skal utvikle en arena, samarbeidsform og metodikk for å nå dette målet med bruk av kunnskapsfag, kreativitet, miljøfokus og kulturaktiviteter.

Prosjektet skal synliggjøre Vitensenteret i lokalmiljøet og gi barn og unge et eierskap til senteret som arena både i skolesammenheng og i fritid. Prosjektet vil munne ut i en kunnskaps- og kulturfestival der hele Vitenparken tas i bruk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?