utstyr til parsellhagelaget på Loftsrud gård

Lofsrud gård parsellhagelag får 30.000 kroner til inngjerding av parsellhageområde.

Parsellhagelaget skal være et tverrkulturelt møtested for innbyggerne på Mortensrud og omegn. De bygger på kunnskap om økologiske dyrkingsmetoder og ønsker å utvikle et sosialt og grønt møtested. Dette skal være et sted hvor blant annet barnehager i nærområdet tilegner seg kunnskap om hvor maten kommer i fra. En praktisk men innbydende inngjerding av området er viktig for at stedet skal bli brukt på den måten det er tenkt.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?