Utstyr til Ryen Kampsportklubb

Ryen Kampsportklubb får 146.000 kroner til utstyr til kampsporttrening.

Klubben har en stor andel unge medlemmer og er i vekst. Utstyret til treningen er relativt kostbart, og klubben ønsker å tilby dette til en rimeligere pris for medlemmene slik at tilbudet er tilgjengelig for alle uavhengig av økonomi. Klubben har vokst seg stor. For å fortsette utviklingen trenger de å utvide lokalene og anskaffe nødvendig utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?