Utstyr til skiskytterklubber

Norges Skiskytterforbund fikk 3.000.000 kroner i 2015 til utstyr til klubber og til gjennomføring av turneen Spenning i sikte.

Skiskytterforbundet har ca. 10.000 medlemmer fordelt på 180 klubber over hele landet. Det er stor aktivitet i klubbene, og med stadig økende aktivitet øker også behovet for utstyr. Det å kunne ha utstyr til utlån har stor effekt på rekrutteringen.

I tillegg jobber de aktivt med å synliggjøre sporten på nye og utradisjonelle måter, gjennom en landsomfattende turne – Spenning i sikte. Utstyr som blir brukt i forbindelse med turneen skal fordeles til lokale klubber etter at turneen er avsluttet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?