Utstyr til skolehage

Bjørlien skole i Vestby fikk støtte til utstyr til skolehage.

Alle foto: Bjørlien skole

Skolen er ny, og de ønsket å igangsette et skolehageprosjekt for elevene på skolen og skolefritidsordningen.

Hver klasse har fått sin plantekasse (pallekarm). Her lærer elevene om dyrking av mat og å engasjere seg i naturvern og miljøarbeid. Ved bruke naturen som læringsarena, skapes naturglede og engasjement for elevene.

Bjørlien skole fikk 15.000 kroner til utstyr til skolehagen i 2018.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?