Utstyr til spel

TORÅSSPELET MUSIKKTEATER får 200000 kroner til bidrag til oppsetting av spel

Spelet skal settes opp for første gang i 2019 og har skapt stor entusiasme blant folk på Tjøme. Flere foreninger og lag er involvert og de har rekruttert mange frivillige til å være med. Spelet skal settes opp på Torås fort.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?