Utstyr til Ungdommens media- og litteraturhus

Agenda X ved Antirasistisk Senter får 500.000 kroner til teknisk utstyr.

Ungdomsavdelingen Agenda X jobber mot rasisme og marginalisering, og vil skape muligheter for ungdom på deres egne premisser. De er nå i gang med å opprette et media- og litteraturhus hvor ungdommene får mulighet til å medvirke på flere måter og bruke sin kreativitet. Pengegaven vil gå til å kjøpe inn teknisk utstyr slik at de kan fasilitere et pedagogisk medie- og kulturtilbud av høy kvalitet, noe som i sin tur kommer til å bidra til et inkluderende og trygt fellesskap.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?