Utstyr til utlån gjennom snowboardforbundet

NORGES SNOWBOARDFORBUND får 400000 kroner til utstyr til snowboard og skating

Norges Snowboardforbund starter opp et prosjekt for inkludering av barn med
innvandrerbakgrunn og barn fra lavinntektshjem. Deltagere på prosjektet vil få en innføring av
snowboard og skateboard gjennom sine lokale klubber, kostnadsfritt og lett tilgjengelig i sitt
nærområde. De vil også få låne utstyr. Prosjektet får nå støtte til å kjøpe inn utlånsutstyret.
Veiledning for nye utøvere skjer gjennom Tøyen Sportsklubb. Aktiviteten vil gjennomføres i 4
snowboardbakker på Oslos østkant, mens skateboardaktiviteten foregår på Jordal skatepark og i
Oslo skatehall på Voldsløkka.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?