Utstyrspakker til klubber i NGTF

NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND fikk 9 000 000 kroner til utstyrspakker til klubber i 2024

Norges Gymnastikk- og Turnforbund jobber for å styrke satsingen på tre prioriterte områder: økt deltakelse blant ungdommer 13-19 år gjennom utstyr til parkour og troppsgymnastikk, utvikling av paraidrett gjennom skreddersydd utstyr, og forebygging av frafall blant barn 10-12 år gjennom attraktive apparatpakker for klubbene. Apparatpakker innen disse 3 formålene skal deles ut til klubber tilhørende forbundet. Norges Gymnastikk- og Turnforbund har fått tildelt 9 000 000 kroner til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?