Utvandrerjubileet 2025

ANNO MUSEUM AS fikk 500 000 kroner til samarbeid om jubileumsaktiviteter i 2024

Den første organiserte utvandringen fra Norge til Amerika var i 1825 da sluppen “Restauration” seilte fra Stavanger til New York med 52 emigranter. Mange fulgte etter, og de siste 200 år har nesten en million nordmenn utvandret, de fleste til Nord-Amerika. I dag eksisterer omfattende erfaringer, fortellinger og kunnskap om drivkrefter og konsekvenser av utvandring og innvandring. Dagens migrasjoner føyer seg inn i dette, og gir ny kunnskap og læring til alle. En rekke frivillige organisasjoner og lokale, regionale og nasjonale institusjoner har bygget opp et omfattende nasjonalt nettverk: jubileumskomiteen. Målet er 200-årsmarkeringer med migrasjon som hovedtema gjennom hele året 2025. Historiene om norsk utvandring må fortelles og tolkes i sin samtid for å gi nye generasjoner barn og unge over hele landet kunnskap og grunnlag for nye perspektiver, ikke minst relatert til innvandringen til Norge.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?