Utvendig maling av grendehuset

BJERKE SKOLE SA får 200000 kroner til utvendig oppgradering av grendehuset

Bjerke Skole SA er et sameie eid av lokale andelseiere som ønsker å bevare den gamle skole-eiendommen fra 1931. Den tidligere skolen ligger i Kråkstad, driftes på dugnad og fungerer som et lokalt grendehus. Nå trenger huset utvendig maling. På grunn av størrelsen og høyden på bygget må dette gjøres av fagfolk. Nødvendige forberedelser, tilrettelegging og opprydding vil bli gjort på dugnad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?