Utvidelse av publikumsbygg

Stiftelsen Lillehammer Museum fikk 1.152.000 kroner i 2018 til utvidelse av publikumsbygget på Bjerkebæk.

Alle foto: Ian Brodie

Museet har som formål å samle inn, dokumentere og formidle kunnskap om materielle og immaterielle kulturminner. De har hatt ansvaret for Bjerkebæk siden 1998.

Bjerkebæk var Sigrid Undsets hjem fra 1918 og frem til hennes død i 1949, med unntak av krigsårene. Sigrid Undset hører til de fremste og internasjonalt mest kjente norske forfattere på 1900-tallet. For å kunne legge til rette for økt aktivitet, god formidling og bruk av Bjerkebæk slik at flere får stifte bekjentskap med stedet, får de støtte til utvidelse av publikumsbygget.

Tidligere tildeling

Sparebankstiftelsen DNB ga en million kroner til nytt publikumsbygg på Bjerkebæk i 2004.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?