Utvidelse av tennishallen i Son

SOON TENNISKLUBB fikk 2 000 000 kroner til utvidelse av tennishall og grønn energiløsning i 2024

Projektet omfatter utvidelse av Soon Tennisklubbs anlegg med to nye tennisbaner, noe som vil øke kapasiteten i hallen. Dette tiltaket styrker klubbens mulighet for fremtidig satsing innen tennis for alle aldersgrupper. Soon Tennisklubb har fått tildelt 2.000.000 kroner til utvidelsen av tennishallen og for å implementere grønn energiløsning til oppvarming av hallen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?