Utvidelse av Veltdalshytta

Ålesund og Sunnmøre Turistforening får 500.000 kroner til å utvide Veltdalshytta.


Ålesund og Sunnmøre Turistforening er en turistforening med 5000 medlemmer og med 13 hytter i Sunnmørsalpene og Tafjordfjellene. Dugnadsinnsats er deres viktigste ressurs og foreningen har årlig 30000 dugnadstimer.

De har startet en utvidelse av Veltdalshytta for å øke kapasiteten og for å legge bedre til rette for bruk i vintersesongen.

Sparebankstiftelsen DNB har støttet prosjektet med kr 500.000.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?