Utvidet aktiv skoledag

SARPSBORG TURNFORENING får 165000 kroner til utstyr og kursing for å tilby utvidet aktiv skoledag for 4.-7. klasse

Sarpsborg Turnforening skal sammen med Sannesundsveien skole og Sarpsborg Turnforening Patriots tilby fysisk aktivitet, sunn mat og leksehjelp ved skolen som en utvidet aktiv skoledag for 4.-7- klasse. Opplegget vil variere og barna som blir med kan velge mellom forskjellige aktiviteter og idretter. Ungdommene i Sarpsborg Turnforening er aktivitetsledere og vil tilrettelegge og være ansvarlige for aktivitetene. De vil være gode rollemodeller for barna som deltar.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?