“Utvidet skoledag” på Åsen skole

Lørenskog musikk- og kulturskole samarbeider med Åsen skole og FAU om å legge til rette for fritidsaktiviteter på skolens område sammen med lokale organisasjoner og institusjoner. Målet er at skolen skal bli et samlingspunkt etter skoletid for både elever og frivillige, hvor elevene opplever mestring og tilhørighet til skolen og nærmiljøet.

Skolen skal arrangere «Utvidet skoledag» hvor elevene muligheten til å prøve ulike aktiviteter, for så å kunne delta etter skoletid i den eller de aktivitetene de velger. Fritidsaktivitetene vil være innen musikk og film, håndverk og matlaging. Eksempler på samarbeid med lokale organisasjoner, er det lokale historielaget som vi holde kurs i plantekurs og nyttevekster, eller det lokale bygdekvinnelaget med kurs i strikking, hekling og lefsebaking.

Lørenskog musikk- og kulturskole/Lørenskog kommune, oppvekst og utdanningssektoren får 600,000 kroner til utstyr og honorar til formidlere.

Tildelingen ble gitt under ordningen “Arenaer for tilhørighet”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?