Utvikle formidlingsarena på Trandum

ULLENSAKER KOMMUNE får 3000000 kroner til istandsettelse av bygg og videreutvikling av pedagogisk opplegg

Ullensaker kommune og Stiftelsen Trandum jobber sammen om å utvikle Trandum leir som en formidlingsarena og realisere et kulturhistorisk kunnskaps- og opplevelsessenter i den gamle militærleiren. De får støtte til å istandsette bygg og videreutvikle det pedagogisk opplegg med medvirkning fra skoler og ungdomsråd.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?