Utvikling av database for musikkundervisning

MUSIKK PÅ MAJORSTUEN SYMFONI (M@M SYMFONI) får 300000 kroner til Utvikling av database for musikkundervisning

Musikk på Majorstuen skole Symfoni samarbeider med Plattform 12 (P12) om utvikling av P12- en plattform for musikkundervisning. P12 er et idealistisk initiativ av noen av de fremste instrumentalpedagogene i landet som ønsker å dele sin erfaring med lærere over hele landet. Flere av lærerne ved Musikk på Majorstuen bidrar også til faglig innhold i P12.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?