Utvikling av klubbens Streetdansere

OSLO URBANE IDRETTSFORENING fikk 100 000 kroner til utvikling av klubbens Streetdansere i 2024

Oslo urbane idrettsforening setter i gang et prosjekt for å fremme klubbens streetdansere, samt inkludere nye deltakere. Med fokus på utvikling av utøverferdigheter, skal prosjektet innbefatte undervisning i koreografi og improvisasjon, gruppert og individuell dans, konkurranse, egentrening og undervisning med mentor. Oslo urbane idrettsforening har fått tildelt midler, øremerket utvikling av klubbens Streetdansere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?