Utvikling av Østre Greverud Idrrettspark

OPPEGÅRD IDRETTSLAG fikk 250 000 kroner til Mulighetsstudie og utvikling av idrettspark i 2024

Oppegård Idrettslag har planer om å videreutvikle bruk av Østre Greverud Idrettspark i et folkehelseperspektiv, ved å samarbeide med Oppegård Golfklubb, Follo Sykkelklubb, og Skiforeningen. Sammen vurderer de en felles strategi og langsiktig plan for utvikling av området, til tross for noen begrensninger på grunn av nærhet til marka. Oppegård Idrettslag har fått tildelt 250 000 kroner til å se på muligheter for anleggsutvikling av idrettsparken.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?