Utvikling av ressurshefter

Oslo Pix v/ Festivalkontoret AS får 35.000 kroner til utvikling av ressurshefter.

Den nye festivalen er et ikke-kommersielt selskap etablert av stiftelsen Film fra Sør, og ble arrangert for første gang i 2017. Deres mål er å invitere et bredt spekter av byens befolkning til uforglemmelige opplevelser, skape begeistring rundt film som medium og være en sosial og inkluderende møteplass for store og små. En viktig del av deres arbeid er å introdusere kvalitetsfilm for barn og unge, og de planlegger nå å forlenge deres eksisterende virksomhet med skolefilmfestivalen Pixler. Et anmelderkurs som skal gi deltakere en innføring i filmforståelse skal være en del av programmet, og det søkes om støtte til produksjon av to ressurshefter som skal supplere kurset.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?