Utvikling av Rød Herregård

STIFTELSEN RØD HERREGÅRD får 50 000 kroner til forprosjekt

Ved Rød Herregård kommer lokal, nasjonal og internasjonal historie sammen, noe som gir rom for en rik og mangfoldig formidling av herregårdshistorien. STIFTELSEN RØD HERREGÅRD har fått tildelt 50,000 kr til forprosjektet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?